Jeg blev begejstret og ærgerlig i dag

Metin Lindved Aydin, Højbjerg, frivillig og kandidat til Aarhus Byråd for Radikale Venstre

Århus Stiftstidende 01.10.2021

Jeg var på besøg i Frivilligcenter Aarhus, en paraplyorganisation og fysisk ramme for en lang række foreninger med formål, der cirkler om udsatte og ensomme borgere. Fem foreninger havde sat en lille gruppe politikere i stævne, så de kunne fortælle os politikere om de udfordringer, de har i byen.

Det var medrivende at høre om alle de gode initiativer for og med mennesker. Alt sammen drevet af frivillig energi.

Men det var samtidig også trist at høre, at en primær forhindring, som de fleste frivilligorganisationer oplever, er selve samarbejdet med det offentlige. At der forekommer benspænd, når man i foreningerne opererer på tværs af de områder, Aarhus’ magistratsstyre opererer på. Hvilken kasse kan man puttes ned i, hvis man arbejder med børn og unge, men også sundhed og omsorg?

Det er brandærgerligt.

Den opgave, frivilligorganisationerne løser, er enorm, og der er ikke slet ikke ressourcer nok i det offentlige system til at varetage den mangfoldighed af opgaver, der hver dag løses af frivillige hænder.

Dét, de frivillige udretter, udgør en helt essentiel del af det Danmark, som vi sætter pris på. Hvis de flere hundrede millioner frivillige timer, der bidrages med årligt, skulle erstattes af lønnede medarbejdere med en rimelig løn, ville det koste mere end 60 milliarder kroner. Skulle det finansieres over skatten, skulle den øges med omtrent 12.000 kroner årligt for hver af landets skatteydere – svarende til 1.000 kroner pr. måned.

Det kommer jo aldrig til at ske.

Men jeg er overbevist om, at den værdi, som frivilligorganisationerne skaber, er langt større. Tænk på, hvad frivilligorganisationerne gør for os alle sammen. Styrker vores sundhed, skaber glæde og beriger vores liv med stærke fællesskaber. Det er en ekstra bonus, som vi kan være stolte af.

Derfor skal vi sikre et mere smidigt samarbejde.

Vi bør etablere én indgang for frivilligorganisationer i Aarhus Kommune, som går på tværs af magistratsstyret med dets usynlige barrierer og indbyggede uhensigtsmæssigheder.

Man skal ikke føle, at man er gået forkert, når man henvender sig til det offentlige.