En opfordring til samtale om vor tids største velfærdsprojekt: Det gode børneliv

Af Katrine Robsøe, folketingsmedlem for Radikale Venstre, og Metin Lindved Aydin, byrådskandidat for Radikale Venstre i Aarhus

Jyllands-Posten 05.09.2021

Alle børn er for længst vendt tilbage til skolerne. Men selv om mange glædede sig til at komme tilbage til klassen, er det blevet hverdag igen, og skolen er ikke for alle lig med positive oplevelser.

To primære udfordringer
presser sig på: For mange børn forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne. Og alt for mange børn og unge mistrives.

Selv om vi igennem årtier har givet det opmærksomhed, er vi stadig ikke i mål. På nogle områder går udviklingen endda den gale vej. Én ud af seks elever afslutter folkeskolen uden at have opnået grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Én ud af fem kommer ikke videre i uddannelsessystemet efter grundskolen. Og i udskolingen føler hver fjerde sig ensom eller har ligefrem forsøgt at gøre skade på sig selv.

At så mange børn og unge ikke opnår de nødvendige fagligheder eller er ulykkelige, gør, at det gode børneliv er vor tids største velfærdsprojekt. Også i Aarhus Kommune.

For selv om vi er gode til meget i Aarhus, så må vi desværre se i øjnene, at vi også står med en kæmpe opgave. 7,4 pct. af vores skolebørn har lav trivsel. Der er i gennemsnit 22,2 børn i en aarhusiansk skoleklasse – det er flere end i nogen af vores nabokommuner og blandt de højeste klassekvotienter i landet. Næsten hvert tiende barn i Aarhus forlader niende klasse uden at bestå afgangsprøven i både dansk og matematik. Det kan vi gøre bedre. Det skal vi gøre bedre.

Vi har i Radikale Venstre fremlagt vores vision for folkeskolen. Men hvis der er én ting, vi har lært af folkeskolereformen, så er det, at man ikke kan tvinge forandringer ned over hovedet på lærere, børn og forældre. Top-down er en elendig strategi. Derfor er det sidste punktum i den radikale politik ikke sat, før den er afprøvet på virkeligheden. Før vi har fået input fra dem, det handler om. Børn, forældre, pædagoger og lærere. Og dig. Derfor går vi på gaden i Aarhus i den kommende tid for at høre aarhusianernes tanker om, hvordan vi kan sikre det gode børneliv. Hvordan vi kan sætte skolen fri. Hvordan vi løser vor tids største velfærdsprojekt. Vi håber, vi ses.