Har du noget på hjerte?

Byrådspolitikere kan godt komme på lidt for lang afstand fra den almene befolknings dagligdag og de udfordringer som findes her. Og det er en skam, for demokrati er slet og ret folkestyre. Der skal drivkraft til ift. forandringer i lokalområdet.

Jeg driver forandring – Kontakt mig

Hvis du har en oplevelse af, at der er noget i byen eller i dit lokalområde som ikke fungerer og som behøver politisk opmærksomhed, så vil jeg gerne høre fra dig. For kommunen er som et stort urværk der lejlighedsvis skal stilles for at gå korrekt og synkront med tidsånden og sin samtid, og derfor vil der være behov for løbende justering. Hvis din sag kan finansieres, gennemføres og gøre byen til et bedre sted, er den værdifuld for Aarhus og os alle sammen.

Det er naturligvis ikke alt som er kommunens ansvarsområde, men rigtig mange ting kan og bør justeres lokalt. I Aarhus er de kommunale anliggender opdelt i 5 ansvarsområder som hører ind under hver deres magistrat.

Kontakt mig gerne på enten telefon eller E-mail hvis du har en sag som du mener vil gavne byen hvis den bliver ført ud i livet.

Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Forandringer i lokalområdet Aarhus

Mange af byens grønne områder fremstår som parkarealer med trimmet græs – måske det giver mening at udlægge en del af parkarealerne som områder med blandet bevoksning, af hensyn til at minimere driften og øge biodiversiteten.
Et eksempel på et “sag”.

Herunder ses hver af magistraternes ansvarsområder. Hver magistrat ledes af en politisk valgt rådmand og en ansat direktør.

Sociale forhold og Beskæftigelse

 • Rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer
 • Sociale serviceydelser med forebyggende sigte til børn, unge og voksne
 • Hjælp til forsørgelse af ledige, syge og pensionister
 • Tilbud til børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
 • Beskæftigelsesrettede opgaver over for borgere og virksomheder
 • Revalideringstilbud
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
 • Drift af sociale institutioner
 • Misbrugsbehandling

Teknik og Miljø

 • Planopgaver, arkitektonisk rådgivning, grundkøb og -salg m.v., byggesager og tilsyn med alment byggeri
 • Trafik, herunder kollektiv trafik, veje og stier samt parkeringskontrol
 • Natur- og miljøforvaltning
 • Ejendomsforvaltning
 • Brandvæsen
 • Entreprenørfunktioner, herunder bl.a. drift og anlæg af grønne områder samt vej- og kloakservice
 • Drikkevand og spildevand
 • Affald og varme

Sundhed og Omsorg

 • Pleje og praktisk hjælp til personer med nedsat funktionsevne
 • Hjælpemidler, genoptræning, forebyggelse og evt. sundhedscentre
 • Transportordninger til personer med nedsat funktionsevne og pensionister
 • Lokalcentre og ældreboliger
 • Folkepension og boligstøtte

Kultur og Borgerservice

 • Borgerservice og biblioteker, herunder prøvelse af vielser
 • Fritid og idræt
 • Kultur
 • Musikhus
 • Symfoniorkester

Børn og Unge

 • Folkeskoler, specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn
 • Daginstitutioner, dagpleje, klubber og ungdomsskole
 • Sundhedspleje, skolelæge og tandpleje
 • Distriktssamarbejde