Er sandløsning på rutebilstationen tænkt ordentligt igennem?

Af Metin Lindved Aydin, arkitekt Cand. Arch. og topkandidat for Radikale Venstre til byrådet

Lokalavisen 03.11.2020

Der findes ikke mange byer hvor rutebilstationen er placeret så uhensigtsmæssigt i forhold til Hovedbanegården som i Aarhus. Derfor besluttede byrådet for 15 år siden meget fornuftigt, at rutebilstationen skulle flyttes tættere på Hovedbanegården. De rømmede arealer ville blive solgt til byudvikling og de tilvejebragte midler brugt til finansiering af byggeriet af den nye rutebilstation.  Rutebilstationen skulle have direkte forbindelse fra vandrehallen – hold op det havde været godt med en sammenhængende løsning!

Nu har et flertal i byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for hele Banegårdskvarteret, og det er ikke givet, at vi får en central rutebilstation i tilknytning til hovedbanegården. Flere decentrale minibusterminaler placeret rundt om i byen kan være på vej og der kan således blive endnu længere mellem Hovedbanegården og busserne end der er i dag. Helhedsplanen sendes i høring i 2021.

Og i mellemtiden er det tanken, at kælderen under rutebilstationen skal fyldes op med sand, fordi den angiveligt er i fare for at kollapse. 28 millioner skal det koste. Det virker både som et helt vanvittigt beløb og som en meget tung og definitiv løsning, der forventeligt skal graves helt væk igen når et byggeri går i jorden i området. Det bliver dyrt, og den pris vil helt naturligt gå fra det beløb som en udvikler vil kunne byde for arealet, og derfor tabes ikke kun skattepenge men også indtægten ved et salg.

Hvis der er sammenstyrtningsfare skal rutebilstationen naturligvis sikres. Men når alt dette gennemføres inden helhedsplanen om få måneder er sendt i høring, kunne en mere økonomisk og midlertidig løsning tages i brug. Fleksible forskallingsstøtter, soldater kaldes de, som blandt andet bruges ved nedbrydning og støbning af betondæk koster få hundrede kroner. Og for 28 millioner kan man få omtrent treoghalvfemstusinde af dem og de vil kunne bære i omegnen af 170.000.000 kg. Det er mere end rigeligt til at sikre adskillige rutebilstationer.

Er det der sker på den gamle rutebilstation nu tænkt ordentligt igennem?