Foto: Metin Lindved Aydin

Abdulwahab Ali på 62 er flygtning fra byen al Qamishli i det nordlige Syrien. Han arbejder i dag som flexjobber i sin søns skrædderi, men forinden han blev beskæftiget her var der gået adskillige års lediggang. Hans søn, der kom til Danmark i 2015, åbnede skrædderiet i Aarhus i 2017 og senere også et renseri i Odder. Alt sammen med kun ganske få midler til rådighed, faglig dygtighed, arbejdsomhed og støtte fra Egenvirksomhed.NU
Det giver mening for alle. Alternativet, den offentlige forsørgelse, er ingen tjent med.

Stive regler: Vi hælder penge ud af vinduet, når vi bremser iværksætteri

Af Metin Lindved Aydin, formand for NGO’en Egenvirksomhed.NU

Aarhus Stiftstidende 28.10.2020

Ledige på dagpenge har ret til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i op til 30 uger. Hvorfor har ledige på kontanthjælp og flygtninge på integrationsydelse ikke denne mulighed?

I Danmark taler vi meget om iværksætteri, og vi ser op til alle dem, som lykkes med at skabe deres eget levebrød, arbejdspladser, og som bidrager til samfundets velstand gennem skatter og afgifter. Det er kun naturligt, at der hersker respekt herom, for det vi skal leve af, når vi bliver ældre eller ude af stand til at forsørge os selv, skabes jo af dem, der tør tage springet ud i en tilværelse som selvstændig næringsdrivende. I samarbejde med de mennesker som de skaber arbejdspladser til forstås.

Fordi iværksætteriet er så vigtigt for den fortsatte velstand, udbydes der gratis kurser til ledige i netop iværksætteri, og i op til 30 uger gives man mulighed for at løbe sin virksomhed i gang som bibeskæftigelse. Man modregnes naturligvis i sin overførselsindkomst igennem de syv måneder muligheden er til, men man har et sikkerhedsnet under sig. Det betyder rigtig meget for den, der overvejer at gå vejen som selvstændig, at man i den første tid efter virksomhedsstart ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt der er råd til husleje, mad og tøj på kroppen. Det er en god ordning og kan ses som en medvirkende årsag til at ca. 20.000 starter egen virksomhed hvert år. Men den gælder i praksis kun for ledige på dagpenge og ikke for arbejdsløse på kontanthjælp eller integrationsydelse. For dem er det reglen snarere end undtagelsen, at ens overførselsindkomst ophører i det øjeblik, man opretter et CVR nr.

Baggrunden herfor er, at kontanthjælpen og integrationsydelsen opfattes som en konkurrenceforvridende erhvervsstøtte, og at man efter Aktivlovens §13 ikke længere vurderes at være jobparat, når man opretter et CVR nr. Men det gælder ikke dagpengemodtagerne på samme vis. Ingen har tilsyneladende en god forklaring på, hvorfor der er denne skævhed i mulighederne for de ledige på henholdsvis dagpenge på den ene side og kontanthjælp og integrationsydelse på den anden. Men at det forholder sig således er uheldigt, for havde alle den samme form for sikkerhed, ville endnu flere vove springet og bringe sig selv ud af den offentlige forsørgelse og realisere mere af sit potentiale. Vi går således glip af velstand i Danmark. Og lykke – for det giver værdighed og selvrespekt at kunne klare sig selv, og fordi børn spejler sig i deres forældre, forplanter dette sig fra den ene generation til den næste.

Egenvirksomhed.NU er en NGO, som hjælper mennesker på kontanthjælp og integrationsydelse med at starte egen virksomhed – og det er vores oplevelse, at nogle potentielle iværksættere med gode forretningsidéer af frygt for ikke at kunne brødføde deres familier holder sig tilbage fra at gøre forsøget. Kontanthjælp og integrationsydelse er ikke noget, man bliver rig på, og der er ikke meget at lægge til side af til etablering af virksomhed. Samtidig eksisterer muligheden for at optage lån til at starte en virksomhed reelt ikke for disse mennesker. Men det er helt tosset, for der skal så lidt til. Netop fordi deres levefod er så beskeden, skal der ikke meget salg til, før det overstiger både integrationsydelse og kontanthjælp.

Der findes mange eksempler på mennesker med gode faglige forudsætninger for at kunne varetage et arbejde, der i årevis har været igennem talrige kurser, aktiveringsforløb, løntilskudsjob og praktikker uden at være kommet tættere på en reel tilknytning til arbejdsmarkedet. Nogle af de mennesker har Egenvirksomhed.NU bistået og på ganske kort tid hjulpet i gang med deres egen virksomhed og gjort dem uafhængige af den offentlige forsørgelse. Konceptet er enkelt: Iværksætteren matches op med en mentor, der rådgiver om alt fra budget til markedsføring, og derved er der ikke behov for længerevarende kursusforløb, der skal opkvalificere iværksætteren, inden han eller hun kan starte sin virksomhed: det kan principielt ske på få dage.

At spænde et sikkerhedsnet ud under en iværksætter i syv måneder koster selvfølgelig noget, nemlig den kontanthjælp eller integrationsydelse der udbetales i perioden. Men hvis alternativet er årevis passiv forsørgelse, som hverken skaber øget glæde, selvrespekt eller velstand, så er der faktisk ikke tale om en udgift men en reel indtægt og en investering i fremtiden. For når vi hjælper en iværksætter med at skabe sit eget levebrød, hjælper vi ofte ikke kun en person men en hel familie og flere generationer. Det skaber lyspunkter, bryder mønstre og skaber rollemodeller for andre. På den baggrund anbefaler vi, at lovgiverne gør det muligt at sikre borgere på kontanthjælp og integrationshjælp i stil med dagpengemodtagere, blandt andet ved en justering af Aktivlovens §13 således virksomhedsstart og bibeskæftigelse ikke medfører, at kassen smækkes i for ledige på kontanthjælp og integrationsydelse. Det kan vi alle være tjent med.