Trafikstøj på hjernen: Jesper har banket på 1.749 døre

Af Sten Brøgger. Bragt i Lokalavisen Aarhus d. 24.10.2021

Der er gode grunde til at gå op i trafikstøj. For Jesper Kjeldsen er støj blevet lidt af en besættelse. De klatrer i træer, fyrer krudt af i grønne omgivelser og lærer om naturen. Hverdagen for de 20 børn i Skovbørnehaven Grøftekanten i Viby kan lyde idyllisk, men måske er udelivet ikke så sundt for de små børn.

I hvert fald har Viby-borger Jesper Kjeldsen målt vejstøj på 67 decibel ved børnehaven. Det er, ifølge Miljøstyrelsen, ni decibel mere end den acceptable grænseværdi for vejstøj.

Larmen stammer fra Aarhus Syd Motorvejen. Børnehaven ligger på den ene side af en lille skov, Høskoven, motorvejen på den anden.

Støj, støj, mere støj

Vejstøj, eller trafikstøj, er blevet et fokuspunkt for Jesper Kjeldsen. Han drømmer om støj om natten, siger han.

36-årige Jesper Kjeldsen er byrådskandidat for Socialdemokratiet. Han har også boet i en kolonihave ned til Åhavevej i knapt 10 år og mærket, hvordan støjen med årene er blevet mere og mere voldsom.

»Da jeg begyndte at grave ned i emnet, fandt jeg ud af, hvor indgribende støj er for rigtig mange menneskers hverdag. Jeg vil gerne kæmpe de lokale sager, og støj var meget nærliggende,« siger han til Lokalavisen Aarhus.

Det er efterhånden veldokumenteret, at støj kan på virke helbredet. Den seneste kedelige nyhed er, at man har en 18 procent forhøjet risiko for at udvikle demens, hvis man over en årrække eksponeres for trafikstøj over 55 decibel. Det har dansk forskning vist.

»Jeg vidste godt, at man kan udvikle hjertekarsygdomme og stress og depression på grund af trafikstøj. Men for mig er demens en af de mest skræmmende sygdomme,« siger Jesper Kjeldsen.

Derude og bankede på

Jesper Kjeldsen har siden august banket på lige omkring 1750 døre i Viby for at få folk til at skrive under på, at de er imod støjforurening i Viby, Ravnsbjerg og Stavtrup.

Han har, med egne ord, gjort benarbejdet. Der er »eddermaneme mange mennesker,« der har haft besøg af ham. Underskriftindsamlingen, som 733 borgere har skrevet under på, vil han nu aflevere til transportministeren.

Målet er, at en sjat af de tre milliarder kroner, der blev afsat til at bekæmpe trafikstøj i forbindelse med sommerens store infrastrukturplan, skal gå til Viby.

»Jeg gik i gang med underskriftindsamlingen, fordi pengene er der nu, og det er de ellers aldrig. Jeg synes, det er oplagt at prøve at gøre opmærksom på, at der er midler og et problem og parre de to ting,« siger Jesper Kjeldsen.

Hvordan man bedst støjsikrer i Aarhus, vil han lade fagfolk om. Men for Jesper Kjeldsen er støj tilsyneladende kommet for at blive.

»Jeg stopper ikke med at kæmpe den her sag, hvis jeg bliver valgt til byrådet. Jeg stopper heller ikke, hvis jeg ikke bliver valgt. Nogenlunde ro og fred i hverdagen er basis for et godt liv. At du ikke skal tænke over, at dine børn er eksponeret for støj – hverken i deres børnehave eller derhjemme,« siger han.

Vibys mand

Jesper Kjeldsen, der selv er far til en fireårig søn, nævner blandt andre områderne ved Bøgeskov Høvej, Onsholtvej og Åhavevej som steder, der boner ud på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort.

»Borgerne ved Åhavevej har i flere år råbt op til Teknik og Miljø og sagt, at der mangler et stort stykke støjvold. Det blev de lovet, dengang vejen blev lavet om, men støjvolden kommer bare ikke. Det bliver ikke meget mere lokalpolitisk,« siger han.

”Vibys mand”. Det er sådan, Jesper Kjeldsen sælger sig selv politisk. Han pointerer dog, at man skal tænke ud over sin egen næsetip, når det gælder støjreducerende tiltag.

»Støjen kravler derhen, hvor der er plads. Hvis støjen kun rammer en mur på Stavtrup-siden eller på Viby-siden, vil den anden side opleve et problem. Jeg er meget opmærksom på, at vi ikke bliver egoistiske i vores løsninger, men tænker hele 8260 med.,« siger han.

Offentlig hemmelighed?

Jesper Kjeldsen og byrådskandidat Metin Lindved Aydin fra De Radikale vil om kort tid præsentere et fælles løsningsforslag til, hvordan man kan beskytte borgerne i postnummer 8260 mod støjgener.

Ifølge Metin Lindved Aydin er Stavtrup det sted i Aarhus, hvor beboerne er hårdest ramt af støjgener.

»De har ikke nogen udendørsarealer, hvor de kan opholde sig uden et voldsomt støjniveau. De grønne områder ligger i et bælte af støj fra motorvejen, og støjen er blevet forværret i senere år. Det hænger blandt andet sammen med, at hastigheden er steget på motorvejen, og at der er kommet mere trafik,« siger Metin Lindved Aydin til Lokalavisen Aarhus.

Han er uddannet arkitekt og arbejder med decibel-skalaen i sit professionelle virke.

»Hver gang jeg tegner et hus, skal jeg tage højde for, at der højst er 58 decibel støj. Jeg har selv lavet målinger i Stavtrup, der er væsentlig højere end 58 decibel,« siger han og fortsætter:

»Støj er et problem, man ikke rigtig taler om. Det er en offentlig hemmelighed. Men Miljøstyrelsen vurderer, at mellem 200-500 danskere årligt dør af støjrelaterede sygdomme.«

Abeflytteri

Jesper Kjeldsen og Metin Lindved Aydin har med egne ord givet håndslag på, at de vil arbejde for at sænke støjniveauet i det sydlige Aarhus, hvis de kommer i byrådet.

De to herrer kan eventuelt også trykke hånd med byrådskandidat Claus Thomasbjerg (SF) fra Kolt-Hasselager – en bydel, der er rammet ind af fire store veje.

»Området er et knudepunkt for rigtig meget trafik, og trafikstøjen rammer alle afkroge af bydelen. Det er et stort problem, og det er til stærk gene for de borgere, der bor tættest på de store veje,« siger Claus Thomasbjerg.

En del af vejnettet i Aarhus Kommune hører ind under staten. Når der skal laves vejrelaterede projekter, er relationen mellem stat og kommune ofte præget af stor velvilje til at give den anden part ansvaret og regningen.

Et fornuftigt samspil mellem stat og kommune er afgørende, hvis der skal støjsikres, mener Claus Thomasbjerg.

»Det er vigtigt for mig, at vi får handlet, så det ikke bliver et abeflytteri mellem staten og kommunen. Begge parter skal tage anpart i det her. Vi ved, at støj indebærer sundhedsrisici, og derfor synes jeg, det er noget, kommunen bør tage meget alvorligt. Der skal man simpelthen tage et ansvar.

Mange byrådskandidater og byrådsmedlemmer lover guld og grønne skove i denne tid. Hvorfor skal borgerne i det sydlige Aarhus tro på, at du vil arbejde for at reducere støjniveauet i området, hvis du bliver stemt ind i byrådet, Claus Thomasbjerg?

»Der er ingen byrådskandidater, der kan love et resultat, men jeg kan love, at det er noget, jeg vil kæmpe for. Hvis jeg bliver valgt til byrådet, vil jeg helt klart presse på for at finde nogle løsninger på trafikstøjen. Den går ud over livskvaliteten.«