En havneudvidelse som den foreslåede vil medføre at Erhvervshavnen vil kunne ses tydeligt helt fra Moesgaard Strand.
Foto: Metin Aydin

Kommer vi til at sulte hvis havnen ikke udvides?

Af Metin Aydin, arkitekt cand. arch

Lokalavisen Aarhus Syd 28.09.2020

Havneanlægget ved den sydlige pier i Aarhus havn skal udvides med omtrent 100 hektar fra østmolen ud i Aarhus bugt i østlig retning. Det er en kæmpemæssig forandring af vores miljø. For bestandig.

Aarhus har en velfungerende og økonomisk indbringende havn – og selvom ingen siger, at den er smuk, ikke støjer eller til alle tider dufter godt, så er det en arbejdsplads for mange mennesker som bidrager positivt til byen med velstand og vækst. Og det er en stor værdi for byen og derfor skal der selvfølgelig vises særlige hensyn til havnens muligheder for udvikling.

Men byen har også nogle store naturmæssige kvaliteter, både i form af åbent land tæt på byen, skov og strand. Den korte afstand til de kvaliteter indebærer, at alle Aarhusianere let og på kort tid kan bringe sig selv ud i naturen og få glæde af dem. Og disse kvaliteter må der nødvendigvis også tages hensyn til, for ellers risikerer vi jo at miste dem.

Således støder to modsatrettede hensyn mod hinanden, og man kan være bekymret for, at det bliver hensynet som enklest lader sig gøre op i kroner, kvantificere og sætte i regneark der vinder. Antal tyvefodscontainere over miljø og naturoplevelser og alt som det betyder for aarhusianerne.

Men hvad betyder det egentlig, når Aarhus Havn udtrykker, at der er et behov for en udvidelse? Betyder det, at man kommer til at sulte i Aarhus hvis ikke havnen udvides, eller blot at man kommer til at vækste mindre end man ville kunne hvis der blev givet maksimalt gas?

Det egentlige spørgsmål må være om aarhusianerne ønsker at bo i en by, hvor naturen kommer under pres og hvor vi alle får stadigt større afstand til oplevelser, hvor der kan opleves tilnærmelsesvis uspolerede naturmæssige kvaliteter.

Det er af afgørende betydning, at der findes en fin balance mellem Aarhus Havns ønsker til vækst, miljøet og aarhusianernes behov for naturoplevelser, for det vi nu beslutter os for vil ændre vores miljø og omgivelser for bestandig. Dette er et skridt i en udvikling der ikke stopper her, og derfor kan vi nok forudse, at der om et antal år igen vil lyde et ønske om endnu en havneudvidelse der udspringer af et behov.

Der findes byer i verden som ikke har det Aarhus besidder – vi har et valg. Endnu.