Indvandrere og ældre er værdifulde for samfundet – ikke byrder

Af Metin Lindved Aydin, byrådskandidat i Aarhus for Radikale Venstre

Lokalavisen Aarhus 26.04.2021

Ældrebyrde. Indvandrerbyrde. Hvorfor er mennesker blevet en byrde for samfundet? Fordi de koster penge? Skal vi ikke snarere se mennesker som en værdi og en ressource? Det kan vi både drage nytte af i Aarhus og i hele samfundet.

Jeg mener, at hver gang vi taler om mennesker som en byrde, så glemmer vi at fokusere på de potentialer, som vi som samfund kan være med til at få frem. Alle mennesker har en værdi, som det gælder om at finde og få frem.

Ældre mennesker bliver kun en byrde, hvis vi ser dem som værdiløse. Ældre mennesker har et langt arbejdsliv bag sig med en masse erfaring og viden, som vi som by stadig kan trække på. Ældre skal ikke gøres til en byrde i Aarhus. De er værdifulde. Vi bør gøre det lettere for ældre at blive lidt længere på arbejdsmarkedet og gøre det mere attraktivt at bidrage i frivilligsammenhænge. Det vil både gøre det yderst værdifuldt for fællesskabet såvel for den ældre selv – for overgangen fra arbejdsliv til otium er ikke lige enkel for alle.

Indvandrere bliver kun en byrde, hvis vi mislykkes med at få dem sluset ind i samfundet. Hjælper dem med at få et arbejde, lære det danske sprog og udfolde deres medborgerskab helt og fuldt. Hvis vi lykkes hermed, kan de lære nye mennesker og vores kultur at kende, arbejde og betale skat, som os andre og føle sig som ligeværdige borgere i byen.

Når mennesker får en funktion, skaber det ikke blot en værdi for samfundet. Det enkelte menneske vil også finde stolthed og værdighed over at være en del af det samfund, de lever i. De bliver stolte over at være en værdi, i stedet for en byrde – og i Aarhus er der masser af opgaver at tage fat på som i dag forbliver uløste.

Jeg mener, vi skal have et mere nuanceret menneskesyn. Se mennesker som en værdi. For det er vejen til medborgerskab. Vejen til et bedre og mere værdifuldt samfund.