En vision for Aarhus og oplandet: Vi skal skabe en kommune i bedre balance

Af Metin Lindved Aydin, byrådskandidat for Radikale Venstre

Aarhus Stiftstidende 14.06.2021

Ofte vil en politisk diskussion om nye tiltag i Aarhus Kommune være en diskussion omhandlende forhold i Aarhus by. Men kommunen er mere end det, og der er aktuelt en ubalance, som betyder, at offentlig transport nogle steder i kommunen er udfordret og andre steder, at skoler og institutioner er det. Det skal vi gøre noget ved.

Jeg forestiller mig tre områder, hvor vi politisk kan gennemføre tiltag, der er til gavn for både kommunen og lokalsamfundene: Selvforsyning, lokal vækst og natur.

Vi skal udvikle lokalsamfundene i oplandet, så de kan dække endnu flere af borgernes behov i forhold til boliger, skole, børnepasning og arbejdspladser lokalt. Det sidste indebærer, at der reserveres arealer til erhvervsformål i oplandet, som kan etableres uden, at det giver gener for de omkringliggende boliger. Det drejer sig om virksomheder i miljøklasse 1-3, eksempelvis kontorer, butikker og nogle typer af mindre produktionsvirksomheder.

Vi skal samtidig udvikle torve og samlingssteder i forstæderne og oplandsbyerne, så de ikke blot udgøres af parkeringspladsen ved den lokale dagligvarebutik, men af et reelt samlingspunkt, der inviterer til lokale arrangementer og møder mellem mennesker. Et sted med mulighed for at afholde lokale torvedage, hvor idrætsforeningerne har mulighed for at laver opvisninger, amatørteatret lave festspil m.m. Der bør være et samlingssted og et naturligt og attraktivt midtpunkt både i forstæderne og oplandsbyerne med mulighed for at slå sig ned og hænge ud.

Det vil skabe en bedre balance i Aarhus Kommune, og en kommune i balance er netop dét, vi politisk bør stræbe efter.

Vi kan allerede nu se, at Aarhus Kommune vil komme til at få flere indbyggere. Derfor skal vi udvikle boligprojekter i forstæderne og oplandsbyerne, så de kan optage den befolkningstilvækst, vi kan forudse, og den cirka halve million mennesker, der med nogen sandsynlighed vil bo i kommunen om to årtier. Vi kan ikke sidde denne udviklingen overhørig, men bliver nødt til at agere nu.

Vi bør derfor understøtte den langsigtede, strategiske og visionære planlægning i kommuneplanen og styrke den. Det indebærer, at der udvikles flere områder med blandede boligformer i oplandet og ikke kun flere parcelhuse. Områder med et blandet udbud af både små og store familieboliger, ejerboliger, lejeboliger og seniorboliger, så området kan være ramme for en varieret beboersammensætning og give mulighed for at bo i området hele livet.

Det betyder også, at den lokale skole og områdets institutioner skal udvides, så tilvæksten kan håndteres uden, at klasselokaler og grupperum bliver for små og med for mange børn.

Og i takt med tilvæksten skal vi udvikle den kollektive trafik og derved lade det være en reel mulighed for studerende at bo i forstaden og læse i Aarhus midtby og samtidig gøre det muligt for flest mulige familier at bo uden for Aarhus uden at have behov for to biler.

Og så skal vi selvfølgelig have et veludviklet netværk af cykel- og gangstier – og det gælder i hele kommunen.

Trods væksten er det afgørende vigtigt, at forstæderne ikke vokser sammen og opsluger landskabet omkring os. Lokalsamfundene skiller sig netop ud fra Aarhus by, fordi de kan bringe naturen helt tæt på borgerne.

Foruden det lokale fællesskab er den tætte kontakt med naturen noget af det, som gør lokalsamfundene unikke og attraktive. Derfor skal vi sikre de grønne kiler, der ikke kun bringer det grønne tæt på os, men også fugle, haren, ræven og rådyret. Vi skal sikre, at forstæderne kan ligge som øer i landskabet med kort afstand og fri adgang til det åbne land.

Med en højere grad af selvforsyning, flere boligområder med varierede boligformer og sikring af nærhed og adgang til naturen vil forstæderne og oplandsbyerne appellere til endnu flere og blive fundamentet for et rigere bysamfund lokalt. Det kan skabe en mere bæredygtig fremtid både funktionelt, logistisk, økonomisk og klima- og miljømæssigt.

Derfor skal vi have mere fokus på forstæderne og Aarhus opland. Det kan bringe glæde og gavn til både kommunen og lokalsamfundene. Det vil skabe en bedre balance i Aarhus Kommune, og en kommune i balance er netop dét, vi politisk bør stræbe efter.