En vaccine mod afmægtighed

Af Metin Lindved Aydin, arkitekt Cand. Arch., byrådskandidat for Radikale Venstre i Aarhus

Forleden havde jeg en samtale om demokrati med 3 udenlandske statsborgere bosiddende i Danmark. De tre var en rumænsk mand i en mellemlederstilling i en dansk virksomhed, samt to kvinder fra Tyskland og Polen, der driver deres egne virksomheder som henholdsvis personlig træner og fotograf.

De kunne alle tre fortælle, at de ikke deltager i kommunalvalget og valget til regionen. Selvom de som herboende EU-borgere har mulighed for at stemme på lige fod med danske statsborgere. Det er klart for mig, at den manglende demokratiske deltagelse ikke er godt for sammenhængskraften for vores samfund og at det på et tidspunkt vil få konsekvenser for andre end de som ikke stemmer.

De tre jeg talte med, var alle veluddannede og vant til at begå sig i Danmark såvel internationalt, så det skal nok gå. Men der er andre store befolkningsgrupper, som ikke stemmer i samme omfang som majoritetssamfundet, eksempelvis danske unge mellem 18 og 29 år, nogle indvandrergrupper og deres efterkommere samt flygtninge. Alle grupper, hvis daglige liv også bliver påvirket af de beslutninger, der bliver truffet i byrådssalen og i regionen. Vi er simpelthen nødsaget til at udvikle en deltagelseskultur i disse grupper. Vi er nødt til at vise, at de også har en stemme. For deltagelse er lig med tillid til fællesskabet, og kun med tillid til hinanden og samfundet kan fællesskabet udvikles.

Deltagelse er vaccinen mod et samfund i opløsning.