Understøttelse af entreprenørskabet i Aarhus skal udvides og styrkes

Af Metin Lindved Aydin, selvstændig erhvervsdrivende og byrådskandidat for Radikale Venstre i Aarhus
bragt i Jyllands Posten

Entreprenørskab og iværksætteri er en afgørende grundforudsætning for Aarhus’ erhvervsliv. Det er i denne grundforudsætning, at vi finder kimen til næste generation af arbejdspladser og innovative løsninger, som skaber vækst og indtægter til hele kommunen.

Selvom vi har mange store virksomheder og stærke brands i byen, har vi ikke en særlig stærk tradition for iværksætteri.

Samlet set er Danmark blandt de ringeste i Europa til at starte nye virksomheder (Global Entrepreneurship Monitor 2018). Kun ca. 3% af borgere i den erhvervsaktive alder har indenfor 42 måneder etableret en ny virksomhed eller er i gang med det (Norstat 2018). Mere end halvdelen af iværksætterne har en erhvervsfaglig uddannelse eller er ufaglærte (DST Analyse 2018). Der er således et meget stort potentiale som kan udnyttes, skabe værdighed, vækst og værdi for både den enkelte og for samfundet.

Aarhus bør derfor fokusere mere på iværksætteri og entreprenørskab og skabe et bedre fundament for virksomhedsetablering. Det skal lede til at flere borgere har lyst til og gode muligheder for at etablere levedygtige virksomheder.

Vi bør som kommune byde ind med rådgivning om entreprenørskab, og ikke kun sætte ind over for unge iværksættere fra universitetsmiljøerne men også ældre. Rådgivningen skal bredes mere ud. Erfaring viser nemlig, at iværksætteren der efter 5 år fortsat har en bæredygtig virksomhed, i snit er 42 år.

Vi kan helt enkelt have mere fokus på at understøtte ukomplicerede virksomhedskoncepter, som relativt enkelt kan opfylde målsætninger og skabe overskud. I den forbindelse er de allerlavest hængende frugter de virksomheder, som kan startes op af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Det vil ikke kun give besparelser på overførselsindkomsterne, men også bidrage med skatte- og momsindtægter.

Rådgivningen skal også være af en anden karakter. Den rådgivning der tilbydes nu, kan karikeret – men ikke helt urimeligt – betegnes som teoretisk skrivebordsrådgivning. Højspecialiseret rådgivning.

Der er også brug for mere hands-on, letomsættelig rådgivning og know-how målrettet de mange, som kan etablere små eller mellemstore virksomheder, der kan forsørge iværksætteren selv og evt. et mindre antal medarbejdere.

Fremfor højspecialiseret rådgivning, vil disse iværksættere typisk kun have brug for praksisorienteret rådgivning, der kan bringe dem hurtigt i mål med etablering og drift af selvstændig virksomhed.

Derfor skal understøttelsen af entreprenørskabet i Aarhus udvides og styrkes. For det mangler vi.