Stiftens analyse er udtryk for hvid mands journalistik: Vi radikale kan da sagtens samarbejde med det yderste højre

Af Metin Lindved Aydin, arkitekt og byrådskandidat for Radikale Venstre i Aarhus

Århus Stiftstidende 30.10.21

I en artikel i Stiften (9. november, red.) udtrykkes det, at Radikale Venstre er blevet et indvandrerparti – et parti sammensat af indvandrere og med appel til indvandrere – og at dette skulle være relevant for, om vi nogensinde igen får en borgerlig borgmester i Aarhus.

Analysen beror på antagelsen, at Radikale Venstre ikke vil pege på en borgmester, der får magten med støtte fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Den analyse vil jeg gerne udfordre.

Sandt er det, at Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Radikale Venstre ligger langt fra hinanden, når det kommer til udlændinge- og flygtningepolitik. Politik, der udvikles på Christiansborg, og som ikke har meget med den kommunale realpolitiske virkelighed at gøre.

At reducere mennesker med indvandrerbaggrund, det være sig byrådskandidater eller vælgere, til ikke at rumme andre vægtige holdninger end modvilje mod det yderste højres syn på indvandrere, er stereotypt og overfladisk.

Og derfor kan vi sagtens samarbejde på tværs af dybe partiskel om at udvikle byen, træffe beslutninger om infrastruktur og beskæftigelsesindsatser.

Skulle der vise sig en dygtig og egnet borgerlig borgmesterkandidat ved et kommende valg, hvor Radikale Venstre i højere grad end under socialdemokratisk ledelse vil kunne få et socialliberalt aftryk på den førte politik, så vil jeg personligt ikke have svært ved at pege på en borgerlig borgmester. Præcis som Radikale Venstre gjorde, da vi pegede på Louise Gade i sin tid, og hvor Aarhus fik en absolut fremragende borgerlig borgmester.

Men aktuelt er der ingen borgerlig udfordrer til Bundsgaard, som vi vil pege på, så Jacob Bundsgaard er vores borgmesterkandidat.

At reducere mennesker med indvandrerbaggrund, det være sig byrådskandidater eller vælgere, til ikke at rumme andre vægtige holdninger end modvilje mod det yderste højres syn på indvandrere, er stereotypt og overfladisk. Hvid mands journalistik?