På billedet ses læge Karen Goss give sin kollega Tore Karsø den første af de to doser coronavaccine der skal til for at give immunitet. Foto: Mette Kurtzmann

Lad os tage de to injektioner i armen

Af Tore Karsø, alment praktiserende læge, og Metin Lindved Aydin, byrådskandidat for Radikale Venstre i Aarhus

Lokalavisen 04.01.2021

Corona-hjælpepakkerne har kostet os alle i omegnen af 400 milliarder og det danske bruttonationalprodukt er sat ca. 6-7% tilbage i år svarende til anslået 140-160 milliarder i 2020. Det bliver til godt 100.000 kr. pr. dansker til dato. Tillige har Covid-19 kostet mere end 1200 mennesker livet i Danmark trods omfattende restriktioner for vores sociale færden og forsamlingsfrihed. Til sammenligning kostede Irakkrigen Danmark 2,4 milliarder og syv døde soldater mens Storebæltsbroen kostede 26 milliarder og ti dødsfald i arbejdsulykker under byggeriet. Corona pandemien har således uden sidestykke været den dyreste begivenhed i Danmark i nyere tid, i kroner, om ikke menneskeliv. Den udstukne kurs er derfor af nogen blevet kritiseret, under henvisning til andre sygdommes højere dødelighed – herregud lidt mere end 1000 dødsfald – og der dør til sammenligning omtrent 35.000 mennesker af kræft og hjertekarsygdomme årligt.

Lad det ikke være omsonst

Nu hvor investeringen er gjort, så bør vi uagtet hvad ikke lade den være omsonst: Vaccinen mod corona virus er her nu og tilbydes først til sårbare borgere og det sundhedspersonale som igennem snart et år har været i kamp mod Covid-19, og dernæst alle vi andre. Men selvom vi er meget tæt på nu, så findes der lommer af skepsis mod vaccinen som bunder i frygt for bivirkninger og en forestilling om utilstrækkelige undersøgelser inden frigivelsen. Undlader store befolkningsgrupper at lade sig vaccinere er der risiko for gentagne udbrud med alle de dermed forbundne omkostninger – og den udgift skal vi simpelthen ikke acceptere én gang til. Vist er det, at den nu godkendte vaccine fra Pfizer/BioNTech er blevet hastet igennem. Men den er blevet undersøgt ”lege artis” og testet på 44.000 mennesker og har vist sig at være 95% effektiv mod udviklingen af Covid-19 og kun at have få milde eller moderate bivirkninger som træthed, hovedpine og muskelsmerter.

Lad os tage de to injektioner

Vaccinetvang er heldigvis blevet skrevet ud af den netop vedtagne epidemilov, men vi skylder hinanden at tale misinformation og vaccineskepsis imod. Lad os i solidaritet med fællesskabet tage de to injektioner i armen og få det overstået.

Indlægget er blevet bragt på Aarhus Lokalavis’ website.