Uddrag af artiklen:

En nem løsning på et svært problem? Sådan vil byrådsmedlem udvide havnen uden at ødelægge udsigten

AARHUS: Udvid Aarhus Havn ved at gøre containerterminalen og olieterminalen længere i stedet for at lave en meget bred containerterminal, der tager udsigten mod Mols.

Forslaget kommer fra Metin Lindved Aydin, der ud over at være arkitekt er byrådsmedlem for Radikale Venstre.

Metin Lindved Aydin foreslår, at man begynder med at udvide containerterminalen med 41 hektar mod nord.

Se hele artiklen her: https://stiften.dk/artikel/en-nem-l%C3%B8sning-p%C3%A5-et-sv%C3%A6rt-problem-s%C3%A5dan-vil-byr%C3%A5dsmedlem-udvide-havnen-uden-at-%C3%B8del%C3%A6gge-udsigten