Arla og Salling Group bidrager til et helhedssyn på havneudvidelsen: Det viser, hvor stort et aktiv Aarhus Bugt er

En høring skal bringe flest mulige synspunkter på bordet. Det gælder også i sagen om havneudvidelsen, og det er netop igennem de mange holdninger, at vi får mulighed for at få et helhedssyn på opgaven og de mange udfordringer, der følger med.

Derfor fortjener høringssvaret fra Arla og Salling Group også at blive taget alvorligt, når de udtrykker, at Aarhus Bugten er et kæmpe aktiv, der hver dag bruges af tusindvis af borgere og rigtig mange af deres ansatte.

Høringssvaret har en anden vinkel på havneudvidelsen og bidrager således til et mere fuldstændigt billede af sagen.

Høringssvaret har en anden vinkel på havneudvidelsen og bidrager således til et mere fuldstændigt billede af sagen.

Hvilken betydning det har for hvem, og hvor mange der bosætter sig i Aarhus, er ikke muligt at afgøre, men det siger sig selv, at summen af byens aktiver er afgørende for, om man vælger at bosætte sig et sted frem for et andet, eksempelvis om der er gode skoler, arbejdspladser, indkøbsmuligheder, smukke omgivelser og naturoplevelser.