Den følsomme vindmølleenergi

Af Metin Lindved Aydin, arkitekt Cand. Arch., byrådskandidat for Radikale Venstre

JyllandsPosten 16.01.2021

Der planlægges opført 6 vindmøller på Aarhus Havn og vindmøllemodstandere klager over ringere udsigt og støj. Og så ønsker de dem ud på åbent hav hvor det blæser mere, og hvor de kan lave mere strøm end 6 møller på havnen som påstås ikke at batte noget.

Men jo længere fra land man placerer vindmøllerne, jo større energitab er der i højspændingsledningerne, og anlægsudgiften desuden meget høj. Med 6 møller på Aarhus Havn har man placeret dem lige der hvor energien skal bruges, og de vil beregnet kunne levere strøm til 36.000 husstande og altså dække en ganske betydelig andel af byens forbrug.

Sandt er det dog, at vindmøller laver støj – men Miljøstyrelsen har fastsat skrappe grænseværdier for vindmøllestøj og de moderne møller støjer så lidt, at de på 800 meters afstand nærmest ikke kan høres. Grænseværdierne for almindelig trafikstøj i boligområder er i øvrigt på 58 decibel mens den for vindmøllestøj kun er på 39 decibel: Det svarer til ca. ¼ af lydstyrken af den tilladte trafikstøj.

Endeligt er der nok ikke det sted i kommunen der er mere robust og så lidt følsomt som Aarhus Havn. Skalaen på Erhvervshavnen er voldsom, og også i den henseende er placeringen af vindmøllerne ideel her.

Læserbrevet kan også ses på JyllandsPostens hjemmeside her.